Me dabbling with WebAssembly in Rust.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

Cargo.toml 294B

1234567891011121314
 1. [package]
 2. name = "wt"
 3. version = "0.1.0"
 4. authors = ["thajohns <thajohns@clarkson.edu>"]
 5. edition = "2018"
 6. # See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
 7. [dependencies]
 8. wee_alloc = "0.4.5"
 9. #wasm-bindgen = "0.2.59"
 10. [lib]
 11. crate-type = ["cdylib"]