Me dabbling with WebAssembly in Rust.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 

14 rader
294 B

[package]
name = "wt"
version = "0.1.0"
authors = ["thajohns <thajohns@clarkson.edu>"]
edition = "2018"
# See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
[dependencies]
wee_alloc = "0.4.5"
#wasm-bindgen = "0.2.59"
[lib]
crate-type = ["cdylib"]