Simple AES chat program
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

12 satır
372 B

#ifndef SIEVE_H
#define SIEVE_H
#include <gmp.h>
void *make_difflist(mpz_t lower_bound, unsigned long int *offset, unsigned long int *primorial);
void get_sg_prime(void *difflist, unsigned long int offset, unsigned long int primorial, mpz_t start_search, unsigned int threads, unsigned int reps, unsigned int chunksize);
void destroy_difflist(void *difflist);
#endif