Simple AES chat program
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

12 regels
372 B

#ifndef SIEVE_H
#define SIEVE_H
#include <gmp.h>
void *make_difflist(mpz_t lower_bound, unsigned long int *offset, unsigned long int *primorial);
void get_sg_prime(void *difflist, unsigned long int offset, unsigned long int primorial, mpz_t start_search, unsigned int threads, unsigned int reps, unsigned int chunksize);
void destroy_difflist(void *difflist);
#endif