Simple AES chat program
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

12 wiersze
372 B

#ifndef SIEVE_H
#define SIEVE_H
#include <gmp.h>
void *make_difflist(mpz_t lower_bound, unsigned long int *offset, unsigned long int *primorial);
void get_sg_prime(void *difflist, unsigned long int offset, unsigned long int primorial, mpz_t start_search, unsigned int threads, unsigned int reps, unsigned int chunksize);
void destroy_difflist(void *difflist);
#endif