Simple AES chat program
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

8 wiersze
91 B

#ifndef RANDSOURCE_H
#define RANDSOURCE_H
int fill_random(void *buf, int size);
#endif