Simple AES chat program
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

8 regels
91 B

#ifndef RANDSOURCE_H
#define RANDSOURCE_H
int fill_random(void *buf, int size);
#endif