Simple AES chat program
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

22 regels
456 B

// Change this file if your system uses a different randomness source.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
// This function must return 0 on success, nonzero otherwise. Its job is to
// fill the buffer of the size given witih randomness.
int fill_random(void *buf, int size)
{
FILE *random = fopen("/dev/urandom", "r");
if (!random)
{
return errno;
}
fread(buf, size, 1, random);
fclose(random);
return 0;
}