Simple AES chat program
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

45 regels
846 B

#ifndef COMM_H
#define COMM_H
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <gmp.h>
#include <stdint.h>
struct sock_params
{
int sock;
struct sockaddr *addr;
socklen_t addrlen;
struct addrinfo *freeme;
};
struct elgamal
{
mpz_t m;
mpz_t g;
mpz_t p;
mpz_t x;
};
struct session
{
uint32_t key[60];
struct sock_params params;
struct elgamal eg;
gmp_randstate_t rs;
char last_sent_enc[16];
char last_recv_enc[16];
};
void sess_init(struct session *sess);
void sess_destroy(struct session *sess);
int do_resolve(char *address, char *portstr, struct sock_params *params);
void do_unresolve(struct sock_params params);
int do_connect(struct session *sess);
int do_receive(struct session *sess);
void send_encrypted_byte(struct session *sess, char byte);
int recv_encrypted_byte(struct session *sess);
#endif