Simple AES chat program
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

13 regels
356 B

#ifndef AES_H
#define AES_H
#include <stdint.h>
void initializeSBox();
void expandKey(uint32_t short_key[8], uint32_t expanded_key[60]);
void AESRound(uint32_t state[4], uint32_t key[60]);
void dataToState(char data[16], uint32_t state[4]);
void stateToData(uint32_t state[4], char data[16]);
void AESRound_data(char data[16], uint32_t key[60]);
#endif