Simple AES chat program
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

295 lines
6.8 KiB

// I'm aware that this file is written horribly and dooesn't have inverse functions
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#define LROT8(v, b) ((v) << (b) | (v) >> (8 - (b)))
#define LROT32(v, b) ((v) << (b) | (v) >> (32 - (b)))
char sbox[256], inv_sbox[256];
struct polydiv_result
{
uint16_t q;
uint16_t r;
};
struct polyeeuclid_result
{
uint16_t u;
uint16_t v;
uint16_t g;
};
static uint16_t msb(uint16_t x)
{
x |= x >> 1;
x |= x >> 2;
x |= x >> 4;
x |= x >> 8;
x ^= (x >> 1);
return x;
}
static uint16_t poly_mult(uint16_t multiplicand, uint16_t multiplier)
{
uint16_t accum = 0;
int ii;
for (ii = 0; ii < 16; ii++)
{
if (multiplier & 1)
accum ^= multiplicand;
multiplier >>= 1;
multiplicand <<= 1;
}
return accum;
}
static void poly_div(uint16_t dividend, uint16_t divisor, struct polydiv_result *out)
{
uint16_t quotient = 0;
if (divisor == 0)
return;
while (msb(dividend) >= msb(divisor))
{
uint16_t intermittent = msb(dividend) / msb(divisor);
quotient ^= intermittent;
dividend ^= divisor * intermittent;
}
out->q = quotient;
out->r = dividend;
}
static uint16_t poly_mult_mod(uint16_t a, uint16_t b, uint16_t m)
{
struct polydiv_result qr;
poly_div(poly_mult(a, b), m, &qr);
return qr.r;
}
static void poly_eeuclid(uint16_t a, uint16_t b, struct polyeeuclid_result *out)
{
struct polydiv_result qr;
uint16_t x0 = 1, y0 = 0, x1 = 0, y1 = 1;
poly_div(a, b, &qr);
while (qr.r)
{
uint16_t xn = x0 ^ poly_mult(qr.q, x1), yn = y0 ^ poly_mult(qr.q, y1);
a = b;
b = qr.r;
poly_div(a, b, &qr);
x0 = x1;
y0 = y1;
x1 = xn;
y1 = yn;
}
out->g = b;
out->u = x1;
out->v = y1;
}
//void print_poly(uint16_t p)
//{
// int ii;
// for (ii = 0; ii < 16; ii++)
// {
// printf((p & 32768) ? "1" : "0");
// p <<= 1;
// }
// printf("\n");
//}
static uint8_t inv_Rijndael(uint8_t p)
{
if (!p)
return 0;
struct polyeeuclid_result guv;
poly_eeuclid(p, 0x11b, &guv);
return (uint8_t) guv.u;
}
static uint8_t Nyberg(uint8_t i)
{
return i ^ LROT8(i, 1) ^ LROT8(i, 2) ^ LROT8(i, 3) ^ LROT8(i, 4) ^ 0x63;
}
static uint8_t sbox_transform(uint8_t i)
{
return Nyberg(inv_Rijndael(i));
}
void initializeSBox()
{
int ii;
for (ii = 0; ii < 256; ii++)
{
uint8_t in = (uint8_t) ii;
uint8_t out = sbox_transform(ii);
sbox[in] = out;
inv_sbox[out] = in;
}
}
static uint32_t wordSBox(uint32_t word)
{
return
(sbox[(uint8_t) word]) |
(sbox[(uint8_t) (word >> 8)] << 8) |
(sbox[(uint8_t) (word >> 16)] << 16) |
(sbox[(uint8_t) (word >> 24)] << 24);
}
void expandKey(uint32_t short_key[8], uint32_t expanded_key[60])
{
// TODO: Make the round constants constant
uint8_t rcs[8] = {1};
int ii;
for (ii = 1; ii < 8; ii++)
{
if (rcs[ii - 1] < 0x80)
{
rcs[ii] = rcs[ii - 1] << 1;
} else
{
rcs[ii] = 0x1b ^ (rcs[ii - 1] << 1);
}
}
memcpy(expanded_key, short_key, 8 * sizeof(uint32_t));
int rci = 0;
for (ii = 8; ii < 60; ii++)
{
if (ii % 8 == 0)
{
expanded_key[ii] = expanded_key[ii - 8] ^ wordSBox(LROT32(expanded_key[ii - 1], 8)) ^ (rcs[rci] << 24);
rci++;
} else if (ii % 8 == 4)
{
expanded_key[ii] = expanded_key[ii - 8] ^ wordSBox(expanded_key[ii - 1]);
} else
{
expanded_key[ii] = expanded_key[ii - 8] ^ expanded_key[ii - 1];
}
}
}
void AESRound(uint32_t state[4], uint32_t key[60])
{
int ii, ij;
for (ii = 0; ii < 4; ii++)
{
state[ii] ^= *key;
key++;
}
for (ij = 0; ij < 13; ij++)
{
for (ii = 0; ii < 4; ii++)
state[ii] = wordSBox(state[ii]);
for (ii = 0; ii < 4; ii++)
state[ii] = LROT32(state[ii], 8 * ii);
uint32_t newstate[4] = {0};
for (ii = 0; ii < 4; ii++)
{
int shc = 8 * ii;
newstate[0] |= (poly_mult_mod((uint8_t) (state[0] >> shc), 2, 0x11b) ^
poly_mult_mod((uint8_t) (state[1] >> shc), 3, 0x11b) ^
((uint8_t) (state[2] >> shc)) ^ ((uint8_t) (state[3] >> shc))) << shc;
newstate[1] |= (poly_mult_mod((uint8_t) (state[1] >> shc), 2, 0x11b) ^
poly_mult_mod((uint8_t) (state[2] >> shc), 3, 0x11b) ^
((uint8_t) (state[3] >> shc)) ^ ((uint8_t) (state[0] >> shc))) << shc;
newstate[2] |= (poly_mult_mod((uint8_t) (state[2] >> shc), 2, 0x11b) ^
poly_mult_mod((uint8_t) (state[3] >> shc), 3, 0x11b) ^
((uint8_t) (state[0] >> shc)) ^ ((uint8_t) (state[1] >> shc))) << shc;
newstate[3] |= (poly_mult_mod((uint8_t) (state[3] >> shc), 2, 0x11b) ^
poly_mult_mod((uint8_t) (state[0] >> shc), 3, 0x11b) ^
((uint8_t) (state[1] >> shc)) ^ ((uint8_t) (state[2] >> shc))) << shc;
}
memcpy(state, newstate, 4 * sizeof(uint32_t));
for (ii = 0; ii < 4; ii++)
{
state[ii] ^= *key;
key++;
}
}
for (ii = 0; ii < 4; ii++)
state[ii] = wordSBox(state[ii]);
for (ii = 0; ii < 4; ii++)
state[ii] = LROT32(state[ii], 8 * ii);
for (ii = 0; ii < 4; ii++)
{
state[ii] ^= *key;
key++;
}
}
void dataToState(char data[16], uint32_t state[4])
{
int ii;
for (ii = 0; ii < 4; ii++)
{
state[ii] = data[0] | (data[1] << 8) | (data[2] << 16) | (data[3] << 24);
data += 4;
}
}
void stateToData(uint32_t state[4], char data[16])
{
int ii, ij;;
for (ii = 0; ii < 4; ii++)
{
uint32_t d = state[ii];
for (ij = 0; ij < 4; ij++)
{
*data = d;
data++;
d >>= 8;
}
}
}
void AESRound_data(char data[16], uint32_t key[60])
{
uint32_t state[4];
dataToState(data, state);
AESRound(state, key);
stateToData(state, data);
}
//int main()
//{
// int ii;
// //for (ii = 0; ii < 256; ii++)
// //{
// // printf("%02x %02x %02x\n", ii & 0xf0, ii & 0x0f, sbox_transform(ii));
// //}
//
// uint8_t state[4] = {0xf2, 0x0a, 0x22, 0x5c};
// uint8_t newstate[4] = {0};
// int shc = 0;
// newstate[0] |= (poly_mult_mod((uint8_t) (state[0] >> shc), 2, 0x11b) ^
// poly_mult_mod((uint8_t) (state[1] >> shc), 3, 0x11b) ^
// ((uint8_t) (state[2] >> shc)) ^ ((uint8_t) (state[3] >> shc))) << shc;
// newstate[1] |= (poly_mult_mod((uint8_t) (state[1] >> shc), 2, 0x11b) ^
// poly_mult_mod((uint8_t) (state[2] >> shc), 3, 0x11b) ^
// ((uint8_t) (state[3] >> shc)) ^ ((uint8_t) (state[0] >> shc))) << shc;
// newstate[2] |= (poly_mult_mod((uint8_t) (state[2] >> shc), 2, 0x11b) ^
// poly_mult_mod((uint8_t) (state[3] >> shc), 3, 0x11b) ^
// ((uint8_t) (state[0] >> shc)) ^ ((uint8_t) (state[1] >> shc))) << shc;
// newstate[3] |= (poly_mult_mod((uint8_t) (state[3] >> shc), 2, 0x11b) ^
// poly_mult_mod((uint8_t) (state[0] >> shc), 3, 0x11b) ^
// ((uint8_t) (state[1] >> shc)) ^ ((uint8_t) (state[2] >> shc))) << shc;
//
// for (ii = 0; ii < 4; ii++)
// {
// printf("%02x ", newstate[ii]);
// }
// printf("\n");
// return 0;
//}
//