This is Pluto, the webhook server.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

9 wiersze
266 B

{% extends "base.html" %}
{% block title %}Pluto - New Hook{% endblock %}
{% block content %}
<p>Add a new hook:</p>
<form action="?" method="POST">
{{ macros.hook_params(None) }}
<button type="submit">Add</button>
</form>
{% endblock %}