This is Pluto, the webhook server.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

10 wiersze
703 B

{% extends "base.html" %}
{% block title %}Pluto - Condition {{cond.rowid}}{% endblock %}
{% block content %}
<p>This is condition {{ cond.rowid }} for {{ macros.hook(cond.get_hook()) }}:</p>
<div class="neutbutton edbutton hacks-flr"><a href="/cond/{{ cond.rowid }}/edit">Edit</a></div>
<div class="negbutton rembutton hacks-flr"><a href="/cond/{{ cond.rowid }}/delete">Delete</a></div>
<p>Selector: {{ cond.selector }} ({{ cond.s1 | pprint }}, {{ cond.s2 | pprint }}, {{ cond.s3 | pprint }})</p>
<p>Test: {{ cond.test }} ({{ cond.t1 | pprint }}, {{ cond.t2 | pprint }}, {{ cond.t3 | pprint }})</p>
<p>Inverted: {% if cond.invert %}Yes{% else %}No{% endif %}</p>
{% endblock %}