This is Pluto, the webhook server.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

22 wiersze
698 B

{
"version": "1.0",
"sessionAttributes": {},
"response": {
"outputSpeech": {
"type": "PlainText",
"text": "Welcome to the Alexa Skills Kit sample, Please tell me your favorite color by saying, my favorite color is red"
},
"card": {
"type": "Simple",
"title": "SessionSpeechlet - Welcome",
"content": "SessionSpeechlet - Welcome to the Alexa Skills Kit sample, Please tell me your favorite color by saying, my favorite color is red"
},
"reprompt": {
"outputSpeech": {
"type": "PlainText",
"text": "Please tell me your favorite color by saying, my favorite color is red"
}
},
"shouldEndSession": false
}
}