This is Pluto, the webhook server.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

9 wiersze
329 B

{% extends "base.html" %}
{% block title %}Pluto - Delete Action {{ act.rowid }}{% endblock %}
{% block content %}
<p>Are you sure you want to delete {{ macros.act(act) }} of {{ macros.hook(act.get_hook()) }}?</p>
<form action="?" method="POST">
<button type="submit">Confirm</button>
</form>
{% endblock %}