Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
stew3254 aa740ff2ae Fix exploit to work on my system 1 rok temu
.gitignore Make simple number guesser game and the ability to hack it using LD_PRELOAD 1 rok temu
README.md Make simple number guesser game and the ability to hack it using LD_PRELOAD 1 rok temu
debug Fix exploit to work on my system 1 rok temu
evil_random.c Make simple number guesser game and the ability to hack it using LD_PRELOAD 1 rok temu
exploit_scanf.c Fix exploit to work on my system 1 rok temu
find_main_shim.c Add code cave and ld_preload examples 1 rok temu
makefile Fix exploit to work on my system 1 rok temu
number_guesser.c Add code cave and ld_preload examples 1 rok temu

README.md

cs241_final

Simple number guesser game and supporting files