Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
stew3254 aa740ff2ae Fix exploit to work on my system 1 jaar geleden
.gitignore Make simple number guesser game and the ability to hack it using LD_PRELOAD 1 jaar geleden
README.md Make simple number guesser game and the ability to hack it using LD_PRELOAD 1 jaar geleden
debug Fix exploit to work on my system 1 jaar geleden
evil_random.c Make simple number guesser game and the ability to hack it using LD_PRELOAD 1 jaar geleden
exploit_scanf.c Fix exploit to work on my system 1 jaar geleden
find_main_shim.c Add code cave and ld_preload examples 1 jaar geleden
makefile Fix exploit to work on my system 1 jaar geleden
number_guesser.c Add code cave and ld_preload examples 1 jaar geleden

README.md

cs241_final

Simple number guesser game and supporting files