Jared Dunbar 2 år sedan
förälder
incheckning
0f048c1700
Signerad av: Jared Dunbar <jrddunbr@gmail.com> GPG-nyckel ID: CF202CC859BAC692
1 ändrade filer med 3 tillägg och 1 borttagningar
  1. 3
    1
      ZAGI.sql

+ 3
- 1
ZAGI.sql Visa fil

@@ -135,7 +135,7 @@ DROP TABLE customer;
135 135
 -- queries
136 136
 
137 137
 -- 1
138
-SELECT
138
+
139 139
 SELECT productid, productname, productprice, vendorid, categoryid
140 140
 FROM product;
141 141
 
@@ -160,6 +160,8 @@ FROM product;
160 160
 
161 161
 -- 4
162 162
 
163
+-- ERROR EXECUTING
164
+
163 165
 SELECT productid, productname, vendorid, productprice
164 166
 FROM product;
165 167
 WHERE productprice > 100;

Laddar…
Avbryt
Spara