22 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Jared Dunbar 5af6f4d5f5
look n feel преди 2 години
  Jared Dunbar a27b8be886
derp, I can syntax преди 2 години
  Jared Dunbar 0804ed1bdb
gitignore преди 2 години
  Graham Northup ef0b41db1a fixed? преди 2 години
  Graham Northup 3bc1fe49e5 uh преди 2 години
  Jared Dunbar 6e9d3d4c40
New launcher! преди 2 години
  Jared Dunbar 418c9e4de5
updated image преди 2 години
  Jared Dunbar a87459871e
backgrounds need help преди 2 години
  Jared Dunbar 416ddd26dc
Merge branch 'master' of git.cosi.clarkson.edu:jared/eln.ja13.org преди 2 години
  Jared Dunbar 6555b4de77
updated some stuff about server преди 2 години
  Graham Northup 5c33c4d79a adding info about repo, updating contact info преди 2 години
  Graham Northup e00b5c294a latest rather than version преди 2 години
  Jared Dunbar f280707ff7
revert преди 2 години
  Jared Dunbar 4e6a7991ea
html... преди 2 години
  Jared Dunbar daa50eb1bf
html.... преди 2 години
  Jared Dunbar e85f8122a6
html.... преди 2 години
  Jared Dunbar 70e7e2e593
html.... преди 2 години
  Jared Dunbar 2773c78bec
added instructions преди 2 години
  Jared Dunbar 1dbd88f49a
trying new image преди 2 години
  Graham Northup 4da54b8be4 remove dynamic HTML преди 2 години
  Graham Northup 25af7a8922 some updates? преди 2 години
  Graham Northup 69078fb8ee Initial commit преди 2 години