Jared Dunbar преди 3 години
родител
ревизия
418c9e4de5
Signed by: Jared Dunbar <jrddunbr@gmail.com> GPG Key ID: CF202CC859BAC692
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      index.m4

+ 1
- 1
index.m4 Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 ht_include([[cmp/header.html]])m4_dnl
2
-ll_header([[gallery/2018-07-13_16.51.45.png]])
2
+ll_header([[gallery/2018-07-13_18.41.15.png]])
3 3
 
4 4
 <section class="main">
5 5
 ht_include([[cmp/nav.html]])

Loading…
Отказ
Запис