Jared Dunbar преди 4 години
родител
ревизия
418c9e4de5
Подписан от: jared GPG ключ ID: CF202CC859BAC692
  1. 2
      index.m4

2
index.m4

@ -1,5 +1,5 @@
ht_include([[cmp/header.html]])m4_dnl
ll_header([[gallery/2018-07-13_16.51.45.png]])
ll_header([[gallery/2018-07-13_18.41.15.png]])
<section class="main">
ht_include([[cmp/nav.html]])

Зареждане…
Отказ
Запис