Jared Dunbar преди 3 години
родител
ревизия
0804ed1bdb
Подписан от: jared GPG ключ ID: CF202CC859BAC692
  1. 3
      .gitignore

3
.gitignore

@ -4,3 +4,6 @@ worlds/*
!worlds/.git-keep
*.html
!cmp/*.html
date.txt
gallery/
launcher/
Зареждане…
Отказ
Запис