The Sol Programming Language!
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

23 wiersze
551 B

if [ ! -f .submodule_stamp ]; then
git submodule init && git submodule sync && git submodule update
touch .submodule_stamp
fi
if [ -z "$CFLAGS" ]; then
CFLAGS="-g -DDEBUG_GC"
fi
gcc -c $CFLAGS dsl/seq.c
gcc -c $CFLAGS dsl/list.c
gcc -c $CFLAGS dsl/array.c
gcc -c $CFLAGS dsl/generic.c
gcc -c $CFLAGS lex.yy.c
gcc -c $CFLAGS parser.tab.c
gcc -c $CFLAGS astprint.c
gcc -c $CFLAGS runtime.c
gcc -c $CFLAGS gc.c
gcc -c $CFLAGS object.c
gcc -c $CFLAGS state.c
gcc -c $CFLAGS builtins.c
gcc -c $CFLAGS solrun.c
gcc $CFLAGS *.o -o sol -lm -ldl