The Sol Programming Language!
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 

1106 rader
26 KiB

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <setjmp.h>
#include "ast.h"
expr_node *sol_comp_as_expr(stmt_node *stmt) {
if(stmt->type == ST_EXPR) {
return stmt->expr;
}
return NULL;
}
void sol_comp_free(stmt_node *stmt) {
st_free(stmt);
}
expr_node *ex_copy(expr_node *);
stmt_node *st_copy(stmt_node *old) {
stmt_node *new;
stmtlist_node *curn, *curo;
if(!old) {
// printf("WARNING: Copying NULL statement\n");
return NULL;
}
new = NEW(stmt_node);
new->type = old->type;
switch(old->type) {
case ST_EXPR:
new->expr = ex_copy(old->expr);
break;
case ST_LIST:
new->stmtlist = stl_copy(old->stmtlist);
break;
case ST_RET:
new->ret = NEW(ret_node);
new->ret->ret = ex_copy(old->ret->ret);
break;
case ST_CONT:
new->cont = NEW(cont_node);
new->cont->val = ex_copy(old->cont->val);
break;
case ST_BREAK:
new->brk = NEW(break_node);
new->brk->val = ex_copy(old->brk->val);
break;
default:
printf("WARNING: Unknown statement type to copy: %d\n", old->type);
break;
}
return new;
}
stmtlist_node *stl_copy(stmtlist_node *old) {
stmtlist_node *new, *curn, *curo;
if(!old) {
return NULL;
}
new = NEW(stmtlist_node);
curn = new;
curo = old;
while(curo) {
if(curo->stmt) {
curn->stmt = st_copy(curo->stmt);
} else {
curn->stmt = NULL;
}
if(curo->next) {
curn->next = NEW(stmtlist_node);
curn = curn->next;
}
curo = curo->next;
}
curn->next = NULL;
return new;
}
expr_node *ex_copy(expr_node *old) {
expr_node *new;
exprlist_node *cureo, *curen;
assoclist_node *curao, *curan;
identlist_node *curio, *curin;
if(!old) {
// printf("WARNING: Copying NULL expression\n");
return NULL;
}
new = NEW(expr_node);
new->type = old->type;
switch(old->type) {
case EX_LIT:
new->lit = NEW(lit_node);
new->lit->type = old->lit->type;
switch(old->lit->type) {
case LIT_INT:
new->lit->ival = old->lit->ival;
break;
case LIT_FLOAT:
new->lit->fval = old->lit->fval;
break;
case LIT_STRING:
new->lit->str = strdup(old->lit->str);
break;
case LIT_NONE:
break;
default:
printf("WARNING: Unknown literal type %d in copy\n", old->lit->type);
break;
}
break;
case EX_LISTGEN:
new->listgen = NEW(listgen_node);
new->listgen->list = exl_copy(old->listgen->list);
break;
case EX_MAPGEN:
new->mapgen = NEW(mapgen_node);
new->mapgen->map = asl_copy(old->mapgen->map);
break;
case EX_BINOP:
new->binop = NEW(binop_node);
new->binop->type = old->binop->type;
new->binop->left = ex_copy(old->binop->left);
new->binop->right = ex_copy(old->binop->right);
break;
case EX_UNOP:
new->unop = NEW(unop_node);
new->unop->type = old->unop->type;
new->unop->expr = ex_copy(old->unop->expr);
break;
case EX_INDEX:
new->index = NEW(index_node);
new->index->expr = ex_copy(old->index->expr);
new->index->index = ex_copy(old->index->index);
break;
case EX_SETINDEX:
new->setindex = NEW(setindex_node);
new->setindex->expr = ex_copy(old->setindex->expr);
new->setindex->index = ex_copy(old->setindex->index);
new->setindex->value = ex_copy(old->setindex->value);
break;
case EX_ASSIGN:
new->assign = NEW(assign_node);
new->assign->ident = strdup(old->assign->ident);
new->assign->value = ex_copy(old->assign->value);
break;
case EX_REF:
new->ref = NEW(ref_node);
new->ref->ident = strdup(old->ref->ident);
break;
case EX_CALL:
new->call = NEW(call_node);
new->call->expr = ex_copy(old->call->expr);
new->call->args = exl_copy(old->call->args);
new->call->method = old->call->method ? strdup(old->call->method) : NULL;
break;
case EX_FUNCDECL:
new->funcdecl = NEW(funcdecl_node);
if(old->funcdecl->name) {
new->funcdecl->name = strdup(old->funcdecl->name);
} else {
new->funcdecl->name = NULL;
}
new->funcdecl->params = pl_copy(old->funcdecl->params);
new->funcdecl->anno = ex_copy(old->funcdecl->anno);
new->funcdecl->body = st_copy(old->funcdecl->body);
break;
case EX_IFELSE:
new->ifelse = NEW(ifelse_node);
new->ifelse->cond = ex_copy(old->ifelse->cond);
if(old->ifelse->iftrue)
new->ifelse->iftrue = st_copy(old->ifelse->iftrue);
else
new->ifelse->iftrue = NULL;
if(old->ifelse->iffalse)
new->ifelse->iffalse = st_copy(old->ifelse->iffalse);
else
new->ifelse->iffalse = NULL;
break;
case EX_LOOP:
new->loop = NEW(loop_node);
new->loop->cond = ex_copy(old->loop->cond);
new->loop->loop = st_copy(old->loop->loop);
break;
case EX_ITER:
new->iter = NEW(iter_node);
new->iter->var = strdup(old->iter->var);
new->iter->iter = ex_copy(old->iter->iter);
new->iter->loop = st_copy(old->iter->loop);
break;
default:
printf("WARNING: Unknown expression type to copy: %d\n", old->type);
break;
}
return new;
}
assoclist_node *asl_copy(assoclist_node *old) {
assoclist_node *new, *curn, *curo;
if(!old) {
return NULL;
}
new = NEW(assoclist_node);
curn = new;
curo = old;
while(curo) {
if(curo->item && curo->item->key && curo->item->value) {
curn->item = NEW(associtem_node);
curn->item->key = ex_copy(curo->item->key);
curn->item->value = ex_copy(curo->item->value);
} else {
curn->item = NULL;
}
if(curo->next) {
curn->next = NEW(assoclist_node);
curn = curn->next;
}
curo = curo->next;
}
curn->next = NULL;
return new;
}
exprlist_node *exl_copy(exprlist_node *old) {
exprlist_node *new, *curn, *curo;
if(!old) {
return NULL;
}
new = NEW(exprlist_node);
curn = new;
curo = old;
while(curo) {
if(curo->expr) {
curn->expr = ex_copy(curo->expr);
} else {
curn->expr = NULL;
}
if(curo->next) {
curn->next = NEW(exprlist_node);
curn = curn->next;
}
curo = curo->next;
}
curn->next = NULL;
return new;
}
identlist_node *idl_copy(identlist_node *old) {
identlist_node *new, *curn, *curo;
if(!old) {
return NULL;
}
new = NEW(identlist_node);
curn = new;
curo = old;
while(curo) {
if(curo->ident) {
curn->ident = strdup(curo->ident);
} else {
curn->ident = NULL;
}
if(curo->next) {
curn->next = NEW(identlist_node);
curn = curn->next;
}
curo = curo->next;
}
curn->next = NULL;
return new;
}
paramlist_node *pl_copy(paramlist_node *old) {
paramlist_node *new;
if(!old) return NULL;
new = NEW(paramlist_node);
new->args = idl_copy(old->args);
new->annos = exl_copy(old->annos);
new->clkeys = idl_copy(old->clkeys);
new->clvalues = exl_copy(old->clvalues);
new->rest = old->rest ? strdup(old->rest) : NULL;
return new;
}
void ex_free(expr_node *);
void st_free(stmt_node *stmt) {
stmtlist_node *curs, *prevs;
if(!stmt) {
return;
}
switch(stmt->type) {
case ST_EXPR:
ex_free(stmt->expr);
break;
case ST_LIST:
stl_free(stmt->stmtlist);
break;
case ST_RET:
ex_free(stmt->ret->ret);
free(stmt->ret);
break;
case ST_CONT:
ex_free(stmt->cont->val);
break;
case ST_BREAK:
ex_free(stmt->brk->val);
break;
}
free(stmt);
}
void stl_free(stmtlist_node *list) {
stmtlist_node *cur = list, *prev;
while(cur) {
if(cur->stmt) {
free(cur->stmt);
}
prev = cur;
cur = cur->next;
free(prev);
}
}
void ex_free(expr_node *expr) {
exprlist_node *cure, *preve;
assoclist_node *cura, *preva;
identlist_node *curi, *previ;
if(!expr) {
return;
}
switch(expr->type) {
case EX_LIT:
if(expr->lit->type == LIT_STRING) {
free(expr->lit->str);
}
free(expr->lit);
break;
case EX_LISTGEN:
exl_free(expr->listgen->list);
free(expr->listgen);
break;
case EX_MAPGEN:
asl_free(expr->mapgen->map);
free(expr->mapgen);
break;
case EX_BINOP:
ex_free(expr->binop->left);
ex_free(expr->binop->right);
free(expr->binop);
break;
case EX_UNOP:
ex_free(expr->unop->expr);
free(expr->unop);
break;
case EX_INDEX:
ex_free(expr->index->expr);
ex_free(expr->index->index);
free(expr->index);
break;
case EX_SETINDEX:
ex_free(expr->setindex->expr);
ex_free(expr->setindex->index);
ex_free(expr->setindex->value);
free(expr->setindex);
break;
case EX_ASSIGN:
free(expr->assign->ident);
ex_free(expr->assign->value);
free(expr->assign);
break;
case EX_REF:
free(expr->ref->ident);
free(expr->ref);
break;
case EX_CALL:
ex_free(expr->call->expr);
exl_free(expr->call->args);
free(expr->call->method);
free(expr->call);
break;
case EX_FUNCDECL:
free(expr->funcdecl->name);
st_free(expr->funcdecl->body);
pl_free(expr->funcdecl->params);
ex_free(expr->funcdecl->anno);
free(expr->funcdecl);
break;
case EX_IFELSE:
ex_free(expr->ifelse->cond);
st_free(expr->ifelse->iftrue);
st_free(expr->ifelse->iffalse);
free(expr->ifelse);
break;
case EX_LOOP:
ex_free(expr->loop->cond);
st_free(expr->loop->loop);
free(expr->loop);
break;
case EX_ITER:
free(expr->iter->var);
ex_free(expr->iter->iter);
st_free(expr->iter->loop);
free(expr->iter);
break;
}
free(expr);
}
void exl_free(exprlist_node *list) {
exprlist_node *cur = list, *prev;
while(cur) {
if(cur->expr) {
free(cur->expr);
}
prev = cur;
cur = cur->next;
free(prev);
}
}
void asl_free(assoclist_node *list) {
assoclist_node *cur = list, *prev;
while(cur) {
if(cur->item) {
free(cur->item->key);
free(cur->item->value);
free(cur->item);
}
prev = cur;
cur = cur->next;
free(prev);
}
}
void idl_free(identlist_node *list) {
identlist_node *cur = list, *prev;
while(cur) {
if(cur->ident) {
free(cur->ident);
}
prev = cur;
cur = cur->next;
free(prev);
}
}
void pl_free(paramlist_node *list) {
if(!list) return;
idl_free(list->args);
exl_free(list->annos);
idl_free(list->clkeys);
exl_free(list->clvalues);
if(list->rest) free(list->rest);
}
#define ERR_CHECK(state) do { if(sol_has_error(state)) longjmp(jmp, 1); } while(0)
sol_object_t *sol_eval_inner(sol_state_t *state, expr_node *expr, jmp_buf jmp) {
sol_object_t *res, *left, *right, *lint, *rint, *value, *list, *vint, *iter, *item;
exprlist_node *cure;
assoclist_node *cura;
identlist_node *curi;
if(!expr) {
return sol_set_error_string(state, "Evaluate NULL expression");
}
ERR_CHECK(state);
switch(expr->type) {
case EX_LIT:
switch(expr->lit->type) {
case LIT_INT:
return sol_new_int(state, expr->lit->ival);
break;
case LIT_FLOAT:
return sol_new_float(state, expr->lit->fval);
break;
case LIT_STRING:
return sol_new_string(state, expr->lit->str);
break;
case LIT_NONE:
return sol_incref(state->None);
break;
}
break;
case EX_LISTGEN:
res = sol_new_list(state);
cure = expr->listgen->list;
while(cure) {
if(cure->expr) {
sol_list_insert(state, res, sol_list_len(state, res), sol_eval_inner(state, cure->expr, jmp));
}
ERR_CHECK(state);
cure = cure->next;
}
return res;
break;
case EX_MAPGEN:
res = sol_new_map(state);
cura = expr->mapgen->map;
while(cura) {
if(cura->item) {
sol_map_set(state, res, sol_eval(state, cura->item->key), sol_eval_inner(state, cura->item->value, jmp));
}
ERR_CHECK(state);
cura = cura->next;
}
return res;
break;
case EX_BINOP:
list = sol_new_list(state);
ERR_CHECK(state);
left = sol_eval_inner(state, expr->binop->left, jmp);
ERR_CHECK(state);
right = sol_eval_inner(state, expr->binop->right, jmp);
ERR_CHECK(state);
sol_list_insert(state, list, 0, left);
sol_list_insert(state, list, 1, right);
switch(expr->binop->type) {
case OP_ADD:
res = CALL_METHOD(state, left, add, list);
break;
case OP_SUB:
res = CALL_METHOD(state, left, sub, list);
break;
case OP_MUL:
res = CALL_METHOD(state, left, mul, list);
break;
case OP_DIV:
res = CALL_METHOD(state, left, div, list);
break;
case OP_MOD:
res = CALL_METHOD(state, left, mod, list);
break;
case OP_POW:
res = CALL_METHOD(state, left, pow, list);
break;
case OP_TBANG:
res = CALL_METHOD(state, left, tbang, list);
break;
case OP_BAND:
res = CALL_METHOD(state, left, band, list);
break;
case OP_BOR:
res = CALL_METHOD(state, left, bor, list);
break;
case OP_BXOR:
res = CALL_METHOD(state, left, bxor, list);
break;
case OP_LAND:
lint = sol_cast_int(state, left);
ERR_CHECK(state);
rint = sol_cast_int(state, right);
ERR_CHECK(state);
res = sol_new_int(state, BOOL_TO_INT(lint->ival && rint->ival));
sol_obj_free(lint);
sol_obj_free(rint);
break;
case OP_LOR:
lint = sol_cast_int(state, left);
ERR_CHECK(state);
rint = sol_cast_int(state, right);
ERR_CHECK(state);
res = sol_new_int(state, BOOL_TO_INT(lint->ival || rint->ival));
sol_obj_free(lint);
sol_obj_free(rint);
break;
case OP_EQUAL:
value = CALL_METHOD(state, left, cmp, list);
lint = sol_cast_int(state, value);
res = sol_new_int(state, BOOL_TO_INT(lint->ival == 0));
sol_obj_free(lint);
sol_obj_free(value);
break;
case OP_NEQUAL:
value = CALL_METHOD(state, left, cmp, list);
lint = sol_cast_int(state, value);
res = sol_new_int(state, BOOL_TO_INT(lint->ival != 0));
sol_obj_free(lint);
sol_obj_free(value);
break;
case OP_LESS:
value = CALL_METHOD(state, left, cmp, list);
lint = sol_cast_int(state, value);
res = sol_new_int(state, BOOL_TO_INT(lint->ival < 0));
sol_obj_free(lint);
sol_obj_free(value);
break;
case OP_GREATER:
value = CALL_METHOD(state, left, cmp, list);
lint = sol_cast_int(state, value);
res = sol_new_int(state, BOOL_TO_INT(lint->ival > 0));
sol_obj_free(lint);
sol_obj_free(value);
break;
case OP_LESSEQ:
value = CALL_METHOD(state, left, cmp, list);
lint = sol_cast_int(state, value);
res = sol_new_int(state, BOOL_TO_INT(lint->ival <= 0));
sol_obj_free(lint);
sol_obj_free(value);
break;
case OP_GREATEREQ:
value = CALL_METHOD(state, left, cmp, list);
lint = sol_cast_int(state, value);
res = sol_new_int(state, BOOL_TO_INT(lint->ival >= 0));
sol_obj_free(lint);
sol_obj_free(value);
break;
case OP_LSHIFT:
res = CALL_METHOD(state, left, blsh, list);
break;
case OP_RSHIFT:
res = CALL_METHOD(state, left, brsh, list);
break;
}
sol_obj_free(list);
sol_obj_free(left);
sol_obj_free(right);
ERR_CHECK(state);
return res;
break;
case EX_UNOP:
left = sol_eval_inner(state, expr->unop->expr, jmp);
ERR_CHECK(state);
list = sol_new_list(state);
ERR_CHECK(state);
sol_list_insert(state, list, 0, left);
switch(expr->unop->type) {
case OP_NEG:
right = sol_new_int(state, -1);
sol_list_insert(state, list, 1, right);
res = CALL_METHOD(state, left, mul, list);
sol_obj_free(right);
break;
case OP_BNOT:
res = CALL_METHOD(state, left, bnot, list);
break;
case OP_LNOT:
lint = sol_cast_int(state, left);
ERR_CHECK(state);
res = sol_new_int(state, BOOL_TO_INT(!lint->ival));
sol_obj_free(lint);
break;
case OP_LEN:
res = CALL_METHOD(state, left, len, list);
break;
}
sol_obj_free(left);
sol_obj_free(list);
ERR_CHECK(state);
return res;
break;
case EX_INDEX:
left = sol_eval_inner(state, expr->index->expr, jmp);
ERR_CHECK(state);
right = sol_eval_inner(state, expr->index->index, jmp);
ERR_CHECK(state);
list = sol_new_list(state);
ERR_CHECK(state);
sol_list_insert(state, list, 0, left);
sol_list_insert(state, list, 1, right);
res = CALL_METHOD(state, left, index, list);
sol_obj_free(left);
sol_obj_free(right);
sol_obj_free(list);
ERR_CHECK(state);
return res;
break;
case EX_SETINDEX:
left = sol_eval_inner(state, expr->setindex->expr, jmp);
ERR_CHECK(state);
right = sol_eval_inner(state, expr->setindex->index, jmp);
ERR_CHECK(state);
value = sol_eval_inner(state, expr->setindex->value, jmp);
ERR_CHECK(state);
list = sol_new_list(state);
ERR_CHECK(state);
sol_list_insert(state, list, 0, left);
sol_list_insert(state, list, 1, right);
sol_list_insert(state, list, 2, value);
res = CALL_METHOD(state, left, setindex, list);
sol_obj_free(left);
sol_obj_free(right);
sol_obj_free(value);
sol_obj_free(list);
ERR_CHECK(state);
return res;
break;
case EX_ASSIGN:
value = sol_eval_inner(state, expr->assign->value, jmp);
sol_state_assign_l_name(state, expr->assign->ident, value);
ERR_CHECK(state);
return value;
break;
case EX_REF:
return sol_state_resolve_name(state, expr->ref->ident);
break;
case EX_CALL:
value = sol_eval_inner(state, expr->call->expr, jmp);
ERR_CHECK(state);
list = sol_new_list(state);
ERR_CHECK(state);
if(expr->call->method) {
left = sol_incref(value);
sol_list_insert(state, list, 0, value);
right = sol_new_string(state, expr->call->method);
sol_list_insert(state, list, 1, right);
sol_obj_free(right);
res = CALL_METHOD(state, value, index, list);
sol_obj_free(value);
value = sol_incref(res);
sol_obj_free(res);
ERR_CHECK(state);
sol_obj_free(list);
list = sol_new_list(state);
sol_list_insert(state, list, 0, value);
sol_list_insert(state, list, 1, left);
sol_obj_free(left);
} else {
sol_list_insert(state, list, 0, value);
}
cure = expr->call->args;
while(cure) {
if(cure->expr) {
sol_list_insert(state, list, sol_list_len(state, list), sol_eval_inner(state, cure->expr, jmp));
}
ERR_CHECK(state);
cure = cure->next;
}
res = CALL_METHOD(state, value, call, list);
sol_obj_free(list);
sol_obj_free(value);
ERR_CHECK(state);
return res;
break;
case EX_FUNCDECL:
res = sol_new_func(state, expr->funcdecl->params ? expr->funcdecl->params->args : NULL, expr->funcdecl->body, expr->funcdecl->name, expr->funcdecl->params, expr->funcdecl->anno);
ERR_CHECK(state);
if(expr->funcdecl->name) {
sol_state_assign_l_name(state, expr->funcdecl->name, res);
ERR_CHECK(state);
}
return res;
break;
case EX_IFELSE:
value = sol_eval_inner(state, expr->ifelse->cond, jmp);
vint = sol_cast_int(state, value);
if(vint->ival) {
if(expr->ifelse->iftrue) {
sol_exec(state, expr->ifelse->iftrue);
}
} else {
if(expr->ifelse->iffalse) {
sol_exec(state, expr->ifelse->iffalse);
}
}
sol_obj_free(value);
sol_obj_free(vint);
return sol_incref(state->lastvalue);
break;
case EX_LOOP:
sol_obj_free(state->loopvalue);
state->loopvalue = sol_new_list(state);
value = sol_eval_inner(state, expr->loop->cond, jmp);
vint = sol_cast_int(state, value);
while(vint->ival) {
sol_obj_free(value);
sol_obj_free(vint);
sol_exec(state, expr->loop->loop);
if(state->ret || state->sflag == SF_BREAKING || sol_has_error(state)) {
value = sol_incref(state->None);
vint = sol_new_int(state, 0);
continue;
}
state->sflag = SF_NORMAL;
value = sol_eval_inner(state, expr->loop->cond, jmp);
vint = sol_cast_int(state, value);
}
state->sflag = SF_NORMAL;
sol_obj_free(value);
sol_obj_free(vint);
return sol_incref(state->loopvalue);
break;
case EX_ITER:
sol_obj_free(state->loopvalue);
state->loopvalue = sol_new_list(state);
value = sol_eval_inner(state, expr->iter->iter, jmp);
if(value->ops->iter && value->ops->iter != sol_f_not_impl) {
list = sol_new_list(state);
sol_list_insert(state, list, 0, value);
iter = CALL_METHOD(state, value, iter, list);
sol_obj_free(list);
} else {
iter = sol_incref(value);
}
if(!iter->ops->call || iter->ops->call == sol_f_not_impl) {
sol_obj_free(sol_set_error_string(state, "Iterate over non-iterable"));
return sol_incref(state->None);
}
list = sol_new_list(state);
sol_list_insert(state, list, 0, iter);
sol_list_insert(state, list, 1, value);
sol_list_insert(state, list, 2, sol_new_map(state));
item = CALL_METHOD(state, iter, call, list);
while(item != state->None) {
sol_state_assign_l_name(state, expr->iter->var, item);
sol_exec(state, expr->iter->loop);
sol_obj_free(item);
if(state->ret || state->sflag == SF_BREAKING || sol_has_error(state)) {
item = sol_incref(state->None);
continue;
}
state->sflag = SF_NORMAL;
item = CALL_METHOD(state, iter, call, list);
}
state->sflag = SF_NORMAL;
sol_obj_free(iter);
sol_obj_free(value);
sol_obj_free(list);
sol_obj_free(item);
return sol_incref(state->loopvalue);
break;
}
printf("WARNING: Unhandled expression (type %d) returning None\n", expr->type);
return sol_incref(state->None);
}
sol_object_t *sol_eval(sol_state_t *state, expr_node *expr) {
jmp_buf jmp;
if(!setjmp(jmp)) {
return sol_eval_inner(state, expr, jmp);
} else {
return sol_incref(state->None);
}
}
void sol_exec(sol_state_t *state, stmt_node *stmt) {
sol_object_t *value = NULL, *vint = NULL, *list, *iter, *item;
stmtlist_node *curs;
if(!stmt) {
sol_obj_free(sol_set_error_string(state, "Execute NULL statement"));
return;
}
switch(stmt->type) {
case ST_EXPR:
vint = value;
value = state->lastvalue;
state->lastvalue = sol_eval(state, stmt->expr);
sol_obj_free(vint);
if(sol_has_error(state)) {
sol_add_traceback(state, sol_new_stmtnode(state, st_copy(stmt)));
}
break;
case ST_LIST:
curs = stmt->stmtlist;
while(curs && state->sflag == SF_NORMAL && !sol_has_error(state) && !state->ret) {
if(curs->stmt) {
sol_exec(state, curs->stmt);
}
curs = curs->next;
}
if(sol_has_error(state)) {
sol_add_traceback(state, sol_new_stmtnode(state, st_copy(stmt)));
}
break;
case ST_RET:
if(stmt->ret->ret) {
state->ret = sol_eval(state, stmt->ret->ret);
} else {
state->ret = sol_incref(state->None);
}
if(sol_has_error(state)) {
sol_add_traceback(state, sol_new_stmtnode(state, st_copy(stmt)));
}
break;
case ST_CONT:
if(stmt->cont->val && sol_is_list(state->loopvalue)) {
value = sol_eval(state, stmt->cont->val);
sol_list_insert(state, state->loopvalue, sol_list_len(state, state->loopvalue), value);
sol_obj_free(value);
}
state->sflag = SF_CONTINUING;
break;
case ST_BREAK:
if(stmt->brk->val) {
value = sol_eval(state, stmt->brk->val);
} else {
value = sol_incref(state->None);
}
vint = state->loopvalue;
state->loopvalue = sol_incref(value);
sol_obj_free(vint);
state->sflag = SF_BREAKING;
break;
default:
printf("WARNING: Unhandled statement\n");
break;
}
}
sol_object_t *sol_f_func_call(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
sol_object_t *res, *scope, *value, *key;
identlist_node *curi;
dsl_seq_iter *iter;
int argcnt = 0;
iter = dsl_new_seq_iter(args->seq);
if(!args || dsl_seq_iter_is_invalid(iter) || sol_is_none(state, args)) {
printf("WARNING: No parameters to function call (expecting function)\n");
return sol_incref(state->None);
}
value = dsl_seq_iter_at(iter);
if(!value || !sol_is_func(value)) {
printf("WARNING: Function call without function as first parameter\n");
return sol_incref(state->None);
}
if(!value->func) {
return sol_incref(state->None);
}
dsl_seq_iter_next(iter);
scope = sol_map_copy(state, value->closure);
curi = AS(value->args, identlist_node);
while(curi) {
if(curi->ident) {
key = sol_new_string(state, curi->ident);
if(dsl_seq_iter_is_invalid(iter)) {
sol_map_set(state, scope, key, sol_incref(state->None));
} else {
sol_map_set(state, scope, key, dsl_seq_iter_at(iter));
dsl_seq_iter_next(iter);
}
sol_obj_free(key);
curi = curi->next;
argcnt++;
}
}
if(value->rest) {
if(argcnt < sol_list_len(state, args) - 1) {
sol_map_borrow_name(state, scope, value->rest, sol_list_sublist(state, args, argcnt + 1));
} else {
sol_map_borrow_name(state, scope, value->rest, sol_new_list(state));
}
}
if(value->fname) {
key = sol_new_string(state, value->fname);
sol_map_set(state, scope, key, value);
sol_obj_free(key);
}
sol_state_push_scope(state, scope);
sol_exec(state, AS(value->func, stmt_node));
sol_state_pop_scope(state);
sol_map_merge_existing(state, value->closure, scope);
if(state->ret) {
res = state->ret;
state->ret = NULL;
} else {
res = sol_incref(state->None);
}
sol_obj_free(scope);
return res;
}
sol_object_t *sol_new_func(sol_state_t *state, identlist_node *identlist, stmt_node *body, char *name, paramlist_node *params, expr_node *func_anno) {
identlist_node *cura;
exprlist_node *cure;
sol_object_t *obj = sol_alloc_object(state);
obj->func = st_copy(body);
obj->args = idl_copy(identlist);
obj->fname = (name ? strdup(name) : NULL);
obj->closure = sol_new_map(state);
obj->udata = sol_new_map(state);
obj->rest = NULL;
obj->annos = sol_new_map(state);
obj->type = SOL_FUNCTION;
obj->ops = &(state->FuncOps);
if(params) {
obj->rest = params->rest ? strdup(params->rest) : NULL;
cura = params->clkeys;
cure = params->clvalues;
while(cura) {
sol_map_borrow_name(state, obj->closure, cura->ident, sol_eval(state, cure->expr));
if(sol_has_error(state)) {
sol_obj_free(obj);
return sol_incref(state->None);
}
cura = cura->next;
cure = cure->next;
}
cura = params->args;
cure = params->annos;
while(cura) {
if(cure->expr) {
sol_map_borrow_name(state, obj->annos, cura->ident, sol_eval(state, cure->expr));
}
cura = cura->next;
cure = cure->next;
}
}
if(func_anno) {
sol_map_borrow(state, obj->annos, obj, sol_eval(state, func_anno));
}
return obj;
}
sol_object_t *sol_f_func_free(sol_state_t *state, sol_object_t *func) {
st_free((stmt_node *) func->func);
idl_free((identlist_node *) func->args);
if(func->fname) free(func->fname);
sol_obj_free(func->closure);
sol_obj_free(func->udata);
return func;
}
sol_object_t *sol_new_stmtnode(sol_state_t *state, stmt_node *stmt) {
sol_object_t *obj = sol_alloc_object(state);
obj->type = SOL_STMT;
obj->ops = &(state->ASTNodeOps);
obj->node = st_copy(stmt);
return obj;
}
sol_object_t *sol_new_exprnode(sol_state_t *state, expr_node *expr) {
sol_object_t *obj = sol_alloc_object(state);
obj->type = SOL_EXPR;
obj->ops = &(state->ASTNodeOps);
obj->node = ex_copy(expr);
return obj;
}