The Sol Programming Language!
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

15 wiersze
119 B

sol
solace
*.o
stdout
.submodule_stamp
*.orig
*.sw?
gclog.txt
gcstat.txt
iss*
/*.sol
*.slc
_build
doxyxml
valgrind.log