Преглед на файлове

Sol Part 54: The Ride Now Non-Deterministically Ends!

Graham Northup преди 4 години
родител
ревизия
d32a8dfed6
Signed by: Grissess <grissess@nexusg.org> GPG Key ID: 5D000E6F539376FB
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      object.c

+ 1
- 0
object.c Целия файл

@@ -392,6 +392,7 @@ void sol_map_set(sol_state_t *state, sol_object_t *map, sol_object_t *key, sol_o
392 392
 					dsl_seq_iter_delete_at(iter);
393 393
 					break;
394 394
 				}
395
+				dsl_seq_iter_next(iter);
395 396
 			}
396 397
 		}
397 398
 		return;

Loading…
Отказ
Запис