Scripts to make managing the ITL easier.
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

12345678910111213
  1. cd /cygdrive/c/Users/csguest
  2. find . -maxdepth 1 -type f -ok rm '{}' \;
  3. cd Desktop
  4. find -not -name "This Pc.lnk" -ok rm '{}' \;
  5. cd ../Documents
  6. find . -maxdepth 1 -type f -ok rm '{}' \;
  7. find . -maxdepth 1 -not \( -type d \( -name "MATLAB" -o -name "Visual Studio 2015" \) \) -ok rm -rf '{}' \;
  8. cd ..
  9. rm -rf Downloads; mkdir Downloads