Scripts to make managing the ITL easier.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

13 satır
337 B

cd /cygdrive/c/Users/csguest
find . -maxdepth 1 -type f -ok rm '{}' \;
cd Desktop
find -not -name "This Pc.lnk" -ok rm '{}' \;
cd ../Documents
find . -maxdepth 1 -type f -ok rm '{}' \;
find . -maxdepth 1 -not \( -type d \( -name "MATLAB" -o -name "Visual Studio 2015" \) \) -ok rm -rf '{}' \;
cd ..
rm -rf Downloads; mkdir Downloads