Scripts to make managing the ITL easier.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

13 lines
337 B

cd /cygdrive/c/Users/csguest
find . -maxdepth 1 -type f -ok rm '{}' \;
cd Desktop
find -not -name "This Pc.lnk" -ok rm '{}' \;
cd ../Documents
find . -maxdepth 1 -type f -ok rm '{}' \;
find . -maxdepth 1 -not \( -type d \( -name "MATLAB" -o -name "Visual Studio 2015" \) \) -ok rm -rf '{}' \;
cd ..
rm -rf Downloads; mkdir Downloads