32 Ревизии (b566ddb7ef6a8c1509f15ea3673491afc969a005)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Jared Dunbar b566ddb7ef
Some stuff. преди 2 години
  Jared Dunbar 5989fd6ba5
colo преди 2 години
  Jared Dunbar 71fb85fba0
gitea преди 2 години
  Jared Dunbar 7d3baf2c20
Service Listing преди 2 години
  Jared Dunbar b969844294
IoTNet server (NAT firewall box) преди 2 години
  Jared Dunbar b5f1eacf95
added IoT network and added docs for the VoIP network преди 2 години
  Jared Dunbar 826ac65356
added some documentation about 146, some new rack stuff, etc. преди 2 години
  Jared Dunbar 8eeeceb001
peterdb преди 2 години
  Jared Dunbar 84b6bb5494
ipv6 information **DRAFT** преди 2 години
  Jared Dunbar 922405bad0
added prometheus network addresses for news site web scraper research stuff преди 2 години
  Jared Dunbar bd1adfffc2
added perfsonar преди 2 години
  Jared Dunbar b3be8cd2a2
added secnet stuff, removed secgen from old IP listings преди 2 години
  Jared Dunbar b17abf02f4
changed server names преди 2 години
  Jared Dunbar f93295320e Added starkist (DPI) and removed GitLab. преди 2 години
  Jared Dunbar 3ac9611678 added pop1040library преди 2 години
  Jared Dunbar 7751abad7d
odd stuff highlighted, fixed first table преди 2 години
  Jared Dunbar 71ecffdaa1
gogs tables are ass преди 2 години
  Jared Dunbar 7bde4e6971
Merge branch 'master' of git.cosi.clarkson.edu:COSI_Network_Administrators/network-info преди 2 години
  Jared Dunbar c0b30fe42c
added ITL network map documentation преди 2 години
  Jared Dunbar 4a4fa6f6ed Update '128.153.145.md' преди 2 години
  Jared Dunbar 7914f77038
added itl, secnet, edited vlan names (finalized) преди 2 години
  Jared Dunbar 390750b973
right rack fixes преди 2 години
  Jared Dunbar 84295d285c
added racks преди 2 години
  Jared Dunbar dfc19e5b90
updated some IP stuff преди 2 години
  Jared Dunbar a227c8b3f9
bleh, text преди 2 години
  Jared Dunbar 67956a243f
separated IP blocks преди 2 години
  Jared Dunbar 19b919fd6d
uhh преди 2 години
  Jared Dunbar f513030ada
uhh преди 2 години
  Jared Dunbar 68052366b6
added some vlan info, OIT info преди 2 години
  Jared Dunbar 0e86e777df
added IP listings преди 2 години
  Jared Dunbar cad7894efb
uhh преди 2 години
  Jared Dunbar 16028931f7
initial commit преди 2 години