Jared Dunbar преди 2 години
родител
ревизия
bd1adfffc2
Signed by: Jared Dunbar <jrddunbr@gmail.com> GPG Key ID: CF202CC859BAC692
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
 1. 1
  0
    128.153.145.md

+ 1
- 0
128.153.145.md Целия файл

@@ -11,6 +11,7 @@ IP (128.153.145.#) | Name
11 11
 11 | ROS NFS Root
12 12
 19 | Mirror
13 13
 20 | swf1
14
+25 | perfsonar
14 15
 27 | secnet
15 16
 28 | unifi
16 17
 29 | NOC

Loading…
Отказ
Запис