Преглед на файлове

IoTNet server (NAT firewall box)

Jared Dunbar преди 2 години
родител
ревизия
b969844294
Signed by: Jared Dunbar <jrddunbr@gmail.com> GPG Key ID: CF202CC859BAC692
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      128.153.146.md

+ 1
- 0
128.153.146.md Целия файл

@@ -5,6 +5,7 @@ IP (128.153.146.#) | Name
5 5
 1 | Gateway (OIT)
6 6
 2 | Jared's Laptop (for debugging on occasion)
7 7
 3 | 146dhcp (vm on hydra)
8
+6 | IoTNet (vm on hydra)
8 9
 42 | hydra
9 10
 43 | grand-dad
10 11
 125 | Tor-Exit

Loading…
Отказ
Запис