Преглед на файлове

Merge branch 'master' of git.cosi.clarkson.edu:COSI_Network_Administrators/network-info

Jared Dunbar преди 2 години
родител
ревизия
7bde4e6971
Signed by: Jared Dunbar <jrddunbr@gmail.com> GPG Key ID: CF202CC859BAC692
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
 1. 1
  1
    128.153.145.md

+ 1
- 1
128.153.145.md Целия файл

@@ -12,7 +12,7 @@ IP (128.153.145.#) | Name
12 12
 19 | Mirror
13 13
 20 | swf1
14 14
 27 | secnet
15
-28 | itl.cslabs.clarkson.edu
15
+28 | unifi
16 16
 29 | NOC
17 17
 42 | Hydra
18 18
 43 | Grand-Dad

Loading…
Отказ
Запис