Jared Dunbar преди 2 години
родител
ревизия
71fb85fba0
Signed by: Jared Dunbar <jrddunbr@gmail.com> GPG Key ID: CF202CC859BAC692
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      128.153.145.md

+ 1
- 0
128.153.145.md Целия файл

@@ -62,6 +62,7 @@ IP (128.153.145.#) | Name
62 62
 214 | pop1040library
63 63
 227 | tino
64 64
 230 | git
65
+233 | gitea
65 66
 248 | nas3
66 67
 249 | Red Dwarf
67 68
 250 | Prometheus

Loading…
Отказ
Запис